Среща на директорите от СРСНПБ – област Русе

0
871

Благодарности към всички педагогически специалисти от област Русе за направеното по време на дистанционното обучение. Под този наслов премина срещата на директорите от СРСНПБ-област Русе. И още:

  • За облекчаване на всички процедури по провеждане на изпитите за НВО и ДЗИ през 2021-2022година;
  • За създаване на условия за добра екипност в учителските колективи след края на трудната учебна 2020-2021 година и отговорната роля на директорите;
  • За изпълними и благоприятни условия в колективното трудово договаряне на общинско ниво.

Като доказателство за доброто социално партниране в срещата участваха Енчо Енчев – зам. кмет хуманитарни дейности в община Русе; Катя Петрова – директор дирекция хуманитарни дейности в община Русе; Д-р Росица Георгиева – началник на РУО гр. Русе. Домакин на срещата бе Мария Дуканова, директор на НУИ “Проф. Веселин Стоянов” – Русе.

На срещата съпредседателите на СРСНПБ Русе Райна Великова и Искра Иванова представиха задълбочен анализ на преминалото обучение в ОРЕС през изминалата учебна година.В срещата участва Диян Стаматов, председател на СРСНПБ.