Становище на СРСНПБ относно позиция на Министерството на здравеопазването във връзка с проект на решение на МС за одобряване на НП „Профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти“

0
529

Photo by Bernard Tuck on Unsplash