Становище на СРСНПБ относно позиция на Министерството на здравеопазването във връзка с проект на решение на МС за одобряване на НП „Профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти“

0
426
Реклама

Photo by Bernard Tuck on Unsplash