ДНИ НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ В НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ

0
884

НБУ представя пред кандидат-студентите си две нови програми в областта на педагогическите науки

Тази година Нов български университет ще предложи на кандидат-студентите си и две нови програми в областта на педагогическите науки – бакалавърската програма „Начална училищна педагогика и чужд език“ и магистърската програма „Лидерство и мениджмънт в образованието“.

Новата бакалавърска програма „Начална училищна педагогика и чужд език“ на НБУ е организирана по модерен метод, който предлага обучение, съобразено с най-новите академични подходи и техники в началното образование. Заедно с основните курсове по педагогика и методика на обучението, студентите ще изучават и специализирани курсове, свързани с различни съвременни аспекти на началното образование като – Въведение в психологията, Превенция на агресията и тормоза в начална училищна възраст, Фолклор за деца, Приемственост между детската градина и началното училище, Теория на играта и игрови образователни технологии, Здравно и екологично образование, Компютърно моделиране и роботика, Приобщаващо образование  и др.

Приемът в програмата е чрез Тест по общообразователна подготовка, който се провежда онлайн. За периода 1 юни – 27 юли 2021 г. има осигурени 27 дати на провеждане след предварително записване. Таксата е 1350 лв. за семестър, като са осигурени 8 частични стипендии, които покриват 50% от таксата.

За повече информация по приема: https://nbu.bg/bg/kandidat-studenti/priem-sled-sredno-obrazovanie/top-i-specializirani-izpiti

Информация за програмата: https://ecatalog.nbu.bg/default.asp?V_Year=2021&PageShow=programpresent&P_Menu=generalinfo&Fac_ID=3&M_PHD=0&P_ID=3178&TabIndex=1&l=0

Новата магистърска програма „Лидерство и мениджмънт в образованието“ на НБУ предлага обучение, свързано с цялостното разбиране и познаване на аспектите и подходите за лидерство и мениджмънт в образователните институции. Студентите ще придобиват компетентности в редица области и теми – иновации в училищата; публични политики; стратегическо планиране; технологии в образованието; комуникация и разрешаване на конфликти; организационна култура и управление на ресурсите; публични политики; системи за проверка и оценка; разбиране на лидерството в образованието като социално изградена и етична практика.

За да могат да се обучават в програмата, кандидатите трябва да притежават ОКС “бакалавър” или ОКС “магистър” по специалности от професионални направления 1.2. Педагогика или 1.3. Педагогика на обучението по …, или от други професионални направления с придобита квалификация “учител”. Приемът включва интервю с комисия и мотивационно есе на тема „Защо искам да се обучавам в МП „ЛМО“?“

Таксата е 1350 лв. за семестър, като са осигурени 4 частични стипендии.

За повече информация по приема: https://nbu.bg/bg/kandidat-studenti/priem-v-magistyrski-programi/dokumenti-i-taksi-za-kandidatstvane

Информация за програмата: https://ecatalog.nbu.bg/default.asp?V_Year=2021&PageShow=programpresent&P_Menu=generalinfo&Fac_ID=4&M_PHD=0&P_ID=3182&TabIndex=1&l=0

В седмицата от 7 до 12 юни 2021 г. Нов български университет организира Дни на отворени врати за кандидат-студенти и студенти. В работните дни от понеделник до петък събитието ще се проведе виртуално, като ще бъдат представени поредица от уебинари, в които преподаватели от различните специалности на университета ще представят своите програми, начина на кандидатстване в тях, кариерните и професионалните възможности пред завършващите.

Университетските врати ще бъдат отворени за присъствени посещения изцяло в съботата – 12 юни. Програмата, която ще се предлага, включва опознавателни турове в университетския кампус, индивидуални консултации за кандидатстване и специализирани консултации за избор на програма – а сред съпътстващите събития кандидат-студентите ще могат да посетят театралната постановка „Гилгамеш“, да разгледат лабораториите по гемология, химия, биология и др, както и да се включат в симулативния учебен наказателен процес „Опит за убийство“, организиран от магистърска програма „Право “.

За повече информация: https://nbu.bg/bg/kandidat-studenti/konsultirane/otvoreni-vrati