Отраслов съвет на социалните партньори към МОН – 28.05.2021 г.

0
693

Бяха представени приоритетите в дейностите на МОН като служебно управление:

 • Успешно приключване на учебната 2020-2021 година;
 • Подготовка на началото на учебната 2021-2022 година ;
 • Анализ на дистанционното обучение.

  СРСНПБ направи следните предложения:
 • Да бъде подготвено указание за подготовката за хода на учебната 2021-2022 година;
 • Да бъде подготвено указания от МОН за провеждането на дейностите в детските градини през летните месеци и организирането на работата в сборни групи, при намаляване на посещаемостта на децата;
 • Да бъде продължена квалификацията на учителите преподаващи във втори гимназиален етап;
 • Да се извърши положителна, разяснителна кампания за ваксинацията;
 • Да бъдат направени промени Наредба 4 за учебния план, където има разминаване в броя на часовете;
 • Да бъде извършена промяна в Наредба 15, където да в атестационната карта да отпадне „тематичното годишно разпределние“

  СРСНПБ ще представи своите становища за представените две наредби – за качеството и за наредбата за инспектирането в системата на средното образование.

  До 10 юни за общественото обсъждане е качена на сайта на МОН Наредбата за инспектиране.