Материали от Пролетната среща на директорите и заместник-директорите от СРСНПБ – Поморие 2021

0
910

Презентация за изпълнение на Бюджет 2020 в сферата на средното образование
Карта за административния персонал в детската градина – вариант 1
Карта за административния персонал в детската градина – вариант 2
Карта кухненски персонал в детска градина
Карта – помощен и обслужващ персонал в детската градина
Презентация за подготовка на карта за непедагогическия персонал в училище
Презентация „Мениджмънт на персонала – от теорията към практиката“