Въвеждането на мандатност на директорите на образователни институции – отклонение от традициите на българското образование

0
1329

По повод на появилите се идеи за мандатност на директорите на училища в България, лансирани от страна на синдикатите в образованието, Българската търговско-промишлена палата счита, че това е действие без каквато и да било предварителна оценка на въздействието и в разрез с установената традиция в българското образование на уважение и респект към добрите български учители и добрите директори на училища.

Учителите са обект на ежедневна оценка от една страна на своите ученици, успоредно с това на техните родители и като цяло на оценка в Министерството на образованието и науката. В този смисъл по сравнително обективен път през годините се прави селекция както на добрите учители, така и на директорите на училища. Онези, които се справят добре, получават нееднократно мандат да управляват образователните институции в качеството им на директори. Онези, чийто мандат не е толкова успешен, обикновено не получават многократно възможността да управляват училища. „В този смисъл въвеждането на мандатност ще бъде ненужно ограничение и чиста загуба на ценен капитал, какъвто са директорите, показали нееднократно способността си да управляват образователни институции“, заяви председателят на БТПП.

Считаме, че синдикатите в образованието е добре да концентрират своите усилия в постигането на по-качествено образование за учениците, максимално съобразено с нуждите на обществото и в частност на бизнеса, както това се прави все по-успешно от МОН и директорите на училища.

Източник: www.infobusiness.bcci.bg

Photo by LinkedIn Sales Navigator on Unsplash