Заседание на Отрасловия съвет в системата на средното образование – 25.01.2021 г.

0
724

Отрасловият съвет в системата на средното образование, на свое заседание на 25 януари, обсъди възможностите за възстановяване на учебните занятия след 4-ти февруари.

Бяха взети следните решения:

Отрасловият съвет в сферата на средното образование подкрепя последователните усилия на Министерство на здравеопазването и на министър професор Костадин Ангелов за възстановяване на активностите в образованието и спорта.

Решението за възстановяване на присъственото обучение на класовете трябва да бъде взето от здравните експерти, изключително внимателно и предпазливо;

От 4-ти февруари да се върнат 7-и, 8-и и 12-и клас, в рамките на две седмици, а след тях 5-ти ,10-и и 11-и клас. Накрая 6-и и 9-и клас.

Позицията на СРСНПБ за вземане на автономни решения беше подкрепена по принцип, но възможността за реазилизирането ѝ зависи от решение на министъра на здравеопазването, а не от МОН и не от Отрасловия съвет.