Нови обучителни програми

0
859

Управление на човешките ресурси в образователната институция
Обучител: Надежда Николчева – директор на 31. СУЧЕМ „Иван Вазов“, гр. София

Валидиране на професионални знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално обучение или самостоятелно учене
Обучител: Наталия Вълчева – директор на Професионална гимназия по екология и биотехнологии „Проф.д-р Асен Златаров“, гр. София

Обучение на възрастни, свързано с пазара на труда и придобиване на квалификация по част от професия
Обучител: Наталия Вълчева – директор на Професионална гимназия по екология и биотехнологии „Проф.д-р Асен Златаров“, гр. София

Професионалното образование – актуално състояние и тенденции в развитието
Обучител: Мая Гешева – директор на Национална финансово-стопанска гимназия, гр. София

Дуалното обучение – реалност и тенденции
Обучител: Мая Гешева – директор на Национална финансово-стопанска гимназия, гр. София