Заседание на Управителния съвет на СРСНПБ – 15.01.2021 г.

0
902

На 15 януари в 119 СУ се проведе редовно заседание на Управителния съвет на СРСНПБ. Взети бяха следните решения:

  • Възложи на председателя: да поиска информация от МОН за логистиката за провеждането на тестването и на ваксинирането на педагогическите специалисти; да отправи предложение до МОН за включване на директори на детски градини в плана за обучение на МОН през 2021 година; да подготви предложение до МОН за актуализация на учебната програма във втори гимназиален етап по всички изучавани предмети с оглед на намаляване на академичния материал в тях;
  • Адвокат Янко Янков да изготви и изпрати питане до МТСП дали е правилно членство в две или повече синдикални организации на директор или заместник-директор.
  • УС прие доклада за дейностите през 2020, както прие и план за работата на СРСНПБ през 2021 година;
  • Прие отчета за разходите и плана на бюджета за 2021 година;
  • Насрочи нови дати за провеждане на Спартакиадата на директорите -18,19,20 април в Сандански;
  • Да бъде направена пълна актуализация на правилата за стимулиране и награждаване на директори-членове на СРСНПБ;