Работна среща на директори и заместник-директори от СРСНПБ с министър Красимир Вълчев и заместник-министър инж. Таня Михайлова

0
1185

Работна среща на директори и заместник-директори от Съюза на работодателите в системата на образованието с министър Красимир Вълчев и заместник-министър инж. Таня Михайлова.

Управителният съвет на СРСНПБ подкрепя:

  • инициативите на МОН да бъдат продължени всички активни дейности в дистанционното обучение на учениците през следващите три седмици, по начините избрани от училищата;
  • да бъде удължена учебната година с толкова, колкото е необходимо, за да има реален смисъл от работата на учителите и нормално преподаване за всички ученици във всички образователни институции.

Отправихме следните предложения към министър Красимир Вълчев:

  • да има информирана яснота поне три дни по-рано, предшестващи отварянето на детските градини, за тяхната подготовка и кадрова обезпеченост;
  • да се създаде възможност, през следващите три седмици, за реални дейности в присъствена среда с деца и ученици със специфични образователни потребности във всички видове образователни институции, за продължаване на ползваните от тях услуги за подкрепа;
  • дейностите към фонд „Земеделие“ (раздаване на млечни продукти и плодове) да бъдат отложени след реалното възстановяване на присъствения учебен процес и да не се реализират през месец декември;
  • възстановяването на учебните дейности да бъде реализирано плавно, като се започне през декември с отварянето на детските градини, а след ваканцията за начален етап, като в зависимост от спецификата на общината и постепенно за другите ученици- диференцирано;
  • връщането на учениците да бъде със задължително ползване на маски в учебните заведения.

Министър Вълчев информира, че са отпуснати 15 милиона лева за подпомагане на учебните заведения за дейности свързани с профилактика от Covid 19 – за закупуване на дезинфектанти, системи за почистване на въздух, за технически средства.