Участие в консултативна среща в Народното събрание по повод внесено предложение за смяна на името на празника 24. май

0
1066

На 15.10.2020 година се проведе среща в Народното събрание на Република България по покана на г-жа Милена Дамянова, председател на парламентарната комисия по образование и наука с представители на академичните общности, средното образование и дейци на културата. Целта на срещата бе обсъждане на внесеното предложение за смяна на името на празника 24. май в кодекса на труда. От страна на СРСНПБ участие взеха инж. Наталия Вълчева – директор на ПГЕБ, София, г-н Данко Калапиш – директор на 107. ОУ, София и г-н Валентин Краев, директор на ОУ „Васил Левски“ , с. Книжовник, общ. Хасково.
Почти всички представители изразиха доводи за несъгласие за смяна на името. Предстои провеждане на втора консултативна среща.