Списък на обучителните програми от СРСНПБ

0
839

Вътрешноинституционална квалификация за развиване на знания и умения на 21. век
Обучител: Ирина Филипова – заместник-директор в 119. СУ „Акад. Михаил Арнаудов“, гр. София

Ефективна комуникация с родителите
Обучител: Петя Йосифова – директор на ДГ № 48 „Братя Грим“, гр София

Взаимодействие с образователния медиатор
Обучител: Красимира Благоева – директор на ОУ „Васил Левски”, с. Караджово

Мениджмънт на персонала в образователната институция – от теорията към практиката
Обучител: Катерина Василева – директор на ОУ „Екзарх Антим I“, гр. Пловдив

Учителят – мениджър на класа
Обучител: Катерина Василева – директор на ОУ „Екзарх Антим I“, гр. Пловдив

Проектно базирано обучение за всеки
Обучител: Силвия Петрова – заместник-директор в 119. СУ „Акад. Михаил Арнаудов“, гр. София

Специалист по квалификация и технологии в образованието
Обучители: Ирина Филипова – заместник-директор в 119. СУ „Акад. Михаил Арнаудов“, гр. София и Иван Стоянов – директор на 138 СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“ – гр. София

Ролята на ученическия съвет при въвеждане на училищни политики, организиране форми на добротворчество и създаване на атмосфера на толерантност и разбиране в училищната среда
Обучител: Симеон Ангелов – заместник-директор в 119. СУ „Акад. Михаил Арнаудов“, гр. София