Уважаеми колеги, в последните няколко дни форумите и групите кипят от въпроси относно отварянето на детските градини. Управителният съвет на СРСНПБ обобщи част от тревогите на колегите и ги изпрати на министъра на образованието и науката. На част от въпросите вече получихме отговори. Да приемем, че съвсем скоро отворят детските градини.

 1. Кога ще направим тестове на персонала? – Не можем да направим тестове предварително на всички. Нямаме толкова тестове и капацитет на лабораториите. МЗ ще направи учителите тестова група, но вероятно до месец ще успеем да тестваме само няколко хиляди.
 2. Колко често ще правим тестове на персонала? – Не можем всеки ден да правим тестове.
 3. От къде ще се осигурят средства за тестовете? – В писмо до МЗ, МОН заявява, че на първо време има готовност да финансира тестовете.
 4. С какви медицински изследвания ще приемаме децата? – Няма да се искат изсмедванията по Наредба. Ще стане голямо струпване пред лекарски кабинети и лаборатории, което ще създаде по-голям риск.
 5. Кога и как ще се направят изследванията на децата, без да има струпване на хора пред лекарските кабинети и лаборатории? – виж т.4
 6. Ако няма да се правят тестове и изследвания на децата, кой и как ще гарантира, че здрав персонал ще се грижи за здрави деца? – Родителите носят отговорност. Това е основен принцип в протоколите и на другите страни. По същия начин и ДГ не може и няма да се изисква да гарантира, че децата, които са доведени на детска градина са напълно здрави. Гаранции никой на никого не може да даде.
 7. Ще се определи ли максимален брой деца в група, предвид изискванията за спазване на отстояние и избягване струпването на хора? – Изискване за отстояние между децата в група не може и няма да има. В клас – да, но в група в ДГ – не. Така е и в другите страни. Максимален брой деца може да има – например 12, но тогава ще се наложи в някои групи децата да се редуват на смени (например: едната седмица едните, следващата седмица – другите.)
 8. Колко ще е максималния брой деца в група? – МОН ще предложи 14, но решението предстои да се обсъди. В заповедите на МЗ пише, че дейности в групи се допускат до 10 души, но можем да презюмираме, че средно дневната посещаемост ще бъде близо до 10.
 9. Ако се определи максимален брой деца в група, какъв механизъм ще ползваме, за да върнем децата, които са над максималния брой? – Няма да се връщат, а предварително ще се питат родителите и ще се направи график. Към момента 50% от родителите декларират, че ще си пуснат децата. Това означава, че за малък процент групи ще се налага сменен режим. МОН ще призове който може, да остане вкъщи, а след 01 юни се надявам, че както обикновено ще има и спад на желаещите да посещават ДГ.
 10. Ще посещават ли детска градина децата с хронични заболявания? – Не можем да ги лишим. Въпрос на индивидуална преценка.
 11. Как осигуряваме грижа за децата, в случай че част от персонала не се върне на работа? – Ако не се върне част от персонала – сборни групи и редуване (сменен режим). Нищо друго не можем да направим.
 12. Как една медицинска сестра извършва качествено и адекватно сутрешен филтър? – МОН очаква указания на МЗ, но са против меренето на температура. Както за матурите – връщат само на децата с видими признаци мерят температура и ги връщат. Родителите декларират, че са здрави.
 13. Колко често сменя предпазните средства медицинската сестра при провеждането на сутрешен филтър? – МОН очаква указания на МЗ.
 14. Децата ще ползват ли предпазни средства? – Не. Децата е невъзможно да стоят с маски.
 15. Кой ще изготви указания за спазване на дистанция по време на различните режимни моменти? Леглата в спалните помещения на какво отстояние ще са? Как ще се организира храненето на децата – на една маса по колко деца ще сядат? – Основен принцип в страните, които са утвърдили протоколи – дистанция между децата и на децата с учителите не може да се спазва. Спазва се дистанция между: 1. Групите не се смесват на двора и коридорите; 2. Между персонала в различните групи – директорът не ги събира; 3. Между родителите и персонала – децата се оставят отвън и се дава по-широк интервал за оставяне и взимане на децата. Изчакват разредени пред входа на детската градина, ако се натрупат повече хора. Колкото се може повече активности се провеждат на открито, ако климатичните условия позволяват. UV-лъчите убиват вируса.
 16. В случай на заразяване кой ще е под карантина – цялата група, целия етаж на детската градина, цялото крило на детската градина, или цялата детска градина? – Цялата детска градина се поставя под карантина.
 17. В случай на карантина персонала, семействата на персонала и семействата на децата ще бъдат ли поставени под карантина за 14 дни? – Да
 18. В случай на карантина детската градина преустановява ли дейност? – Да.
 19. Когато родителите водят децата си на различни места и не спазват противоепидемичните мерки и излагат себе си и децата си на риск от заразяване, отговорността е изцяло тяхна. Когато родителите доведат децата си в детската градина и децата се заразят, чия е отговорността?
 20. В случай на заразяване на персонала, директорът каква отговорност носи за това, че не е осигурил здравословни и безопасни условия на труд?
  Не сме готови да носим отговорност с толкова много неизвестни. – За формална отговорност можем да говорим, ако някой не е спазил противоепидемичните мерки. Иначе всички, малко или повече носим морална отговорност. Не можем до безкрай да държим ДГ затворени. Основната отговорност е на родителите, затова ще им кажем следното:
 • Посещението на ДГ след отварянето им не е задължително;
 • Опасността от заразяване и епидемията далеч не са отминали. Ако можете, задръжте децата си у дома;
 • Няма правила и мерки, които могат да се приложат и да Ви гарантират, че детето Ви няма да се зарази;
 • Следва да декларирате, че детето не е болно;
 • Ако можете, не водете децата с обществен транспорт.