Подписан е анекс към колективен трудов договор в средното образование

0
3226