– За важната роля на директорите в дистанционното обучение;
– За подкрепата от директорите към всички педагогически специалисти в кризисната ситуация;
– За предизвикателствата при преговорите в колективното трудово договаряне;
– За дистанционното празнуване на 24 май