Предимства на използването на една платформа за дистанционно обучение

0
856

Използването на една платформа за дистанционно обучение на учениците има редица предимства:

  • учителите могат по-лесно, бързо и адекватно да бъдат обучени и след това да споделят опит помежду си, да си помагат. Учителите започват много бързо да обменят информация и да си личи екипната работа.
  • учениците по-бързо и лесно се ориентират къде, какво и как да направят – да се свържат с преподавател, да предадат поставената им задача и др.
  • изисква се само един път да се влезе със служебен/ училищен акаунт, за да имат достъп до множество ресурси, без да се налага да се използват различни пароли, които ще забравим и да се чудим на кой адрес да влезем. По този начин се свежда до минимум допускането на грешки – забравяне на парола, влизане в грешен сайт.
  • улеснява се обмяната на образователни ресурси между учители и ученици
  • има възможност за бърза обратна връзка
  • всички ученици в училище работят по сходен начин, което улеснява приемствеността между отделните образователни етапи
  • за родителите е много по-лесно да следят работата на своите деца, да получават обратна връзка за техния напредък и при нужда да съдействат.
  • Не на последно място правилно избраната образователна платформа трябва да гарантира сигурността на своите потребители – най-вече на учениците, съгласно Регламента за защита на личните данни, без да има продуктово позициониране, спам и др. зловредни влияния. Работата на учениците трябва да бъде защитена, така като ги защитаваме, когато сме в клас.