Отговор от МОН на питане на СРСНПБ за ползване на отпуск от педагогически и непедагогически персонал при извънредно положение

0
2639