Дистанционно заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в системата на предучилищното и училищното образование

0
917

На 03.04.2020 г. се проведе дистанционно заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в системата на предучилищното и училищното образование. Бяха обсъдени следните въпроси:

  • По време на дистанционното обучение да се изплащат всички трудови възнаграждения на директори и учители, в съответствие със заповедта на Министъра на образованието и науката и реалните ангажименти в дейностите;
  • Времето от 13 до 16 април да бъде в облекчен дистанционен учебен режим, според спецификата на училището за занимания по интереси, за час на класа, за физически дейности, изобразително изкуство, музика и рисуване, занимания с педагогическите съветници. Ангажименти от 2 до 4 часа на ден;
  • За непедагогическия персонал зает в училищата, както и за педагогическия и непедагогическия персонал в детските градини – да бъдат обмислени и приложени възможности за дейности по график за поддържане на хигиената в сградите, за консултации с родители, за подпомагане на други дейности в градината и училището или в други сфери на града. Да бъде споделен опит съвместно с Националното сдружение на общините за добри практики в различни градове по ангажиментите на персонала.
  • От следващата седмица, по предложение на Министър Вълчев и с подкрепа на Отрасловия съвет, може да продължи поставянето на оценки при дистанционното обучение;
  • Препоръчва се на директорите да прилагат облекчен вариант на отчетност при заетост на учители и персонал – по електронен начин, както и вписване на часовете в електронен дневник.
  • Започват дейности по дистанционни преговори за нов Колективен трудов договор в системата.
    От всички членове на Отрасловия съвет бе споделена благодарност към всички директори и учители за успешното прилагане на дистанционното обучение в страната ни.