За заплащането на труда на образователните специалисти по време на дистанционното обучение

0
1148

През времето на дистанционно обучение учителите и директорите се оказаха в доста отговорна позиция, но и сферата която е най-добре финансово гарантирана и защитена.
Бюджетите на училищата (независимо от това дали са общински или държавни) са планирани и ясни. Заплатите на всички са договорени и предвидими и няма никакво основание за каквото и да притеснение дали ще бъдат изплатени. Предвидените средства в бюджета на училището са достатъчни за покриване на всички предвидени възнаграждения – заплата, всички допълнителни плащания предвидени в КТД за 2020 година.
Естествено е, че в тази ситуация, всички директори на училища и детски градини, трябва да бъдем с повишена финансова чувствителност и в предвид на неизвестността по време на криза да не правим никакви странични разходи (иначе естествени в нормална ситуация).
Колеги директори, направете необходимото за цялостното изплащане на възнагражденията на учители и непедагогически персонал за периода -не си създавайте излишни притеснения и страхове. Изплатете изработеното за периода.
Нека нито един от нас НЕ забравя, че отговорностите си остават само и единствено в нас!
Най-вероятно при сериозен и по-дълъг финансов проблем в страната ни, това би се отразило и на сферата на образованието, като част от цялата бюджетна общност. Но на този етап изплащането на заплатите и допълнителните плащания е разумно да вървят по план и в пълен размер.
Рано или късно кризата ще свърши и нещата ще си дойдат по местата…