Резултати от реализирано национално проучване в 410 училища в цялата страна, проведено през периода 22-25 март 2020 година

0
1172

Съюзът на работодателите в системата на народната просвета в България ще направи следните ПРЕДЛОЖЕНИЯ пред ръководството на МОН:

  1. Да бъдат отменени САМО за тази учебна година НВО за 4 и 10 клас;
  2. При провеждането на НВО в 7 клас да се изготвят въпроси и задачи САМО от учебния материал изучаван през първи учебен срок.

Резултати от реализирано национално проучване в 410 училища в цялата страна проведено през периода 22-25 март 2020 година

  1. В 97,3% от училищата се прилагат различни форми на дистанционно обучение, в 2,7% от училищата не се прилага;
  2. В дистанционно обучение участват 84,57% от учениците; не участват 15,43% от учениците;
  3. От анкетираните директори 81 % са на мнение, че НВО в 4 клас САМО тази година НЕ трябва да има!
  4. От анкетираните директори 77,8 % са на мнение, че НВО в 10 клас САМО тази година НЕ трябва да има!
  5. НВО в 7 клас трябва да съдържа материал САМО от ПЪРВИ срок е мнението на 57,6 % от директорите на училища;
  6. Началото на следващата учебна година трябва да започне на 1 септември според 29,3% от директорите, а да остане от 15 септември е становището на 70,7 % от анкетираните.