Прилагане на различни форми на дистанционно обучение

0
1673

Уважаеми колеги,

Всеки един от нас в училището, което ръководи може да приложи различни форми на дистанционно обучение – частично или пълно.

Информиране на родителите;

Комуникация на учителите с родителите и с учениците;

Без съмнение това е РАБОТНО ВРЕМЕ от ДОМА на всеки учител с гъвкавост за добра връзка с ръководството.

Може да бъде чрез ШКОЛО, Кан Академи, Облачните технологии, Офис 365, Уча се…

Няма кой да ви каже как!

Всеки един от нас е добре сам да си организира този процес.

Има много въпроси, но затова сме голяма група , в която да си дадем сами отговорите.

Не търсете нормативни разпоредби.

Бъдете адекватни!

Да направим всичко, което можем, за да бъдем полезни в такава нетрадиционна ситуация.

Дистанционното обучение няма задължителен характер, но е полезено за всеки ученик с подкрепа на родителите им.

Може да се приложи там където може, по начините както решим самите ние!

БЪДЕТЕ ЛИДЕРИ!!!