Предложение на СРСНПБ към Министерски съвет и МОН за освобождаване на училищните автобуси от ТОЛ-такси и винетки

0
2515

Снимка: https://dariknews.bg/

Организацията на директорите в образоването СРСНПБ подготвя позиция с предложения към Министерски съвет и към МОН за създаване на възможности за освобождаване на училищните (жълти) автобуси от заплащане на ТОЛ-такси и винетки при свободно движение по републиканската пътна мрежа.
В бюджетите на образователните институции има ограничен финансов ресурс (около 3-4000 лв.) за поддръжка на автобусите, в това число и за винетки и ТОЛ-такси.
Предполагаемата сума за винетки и/или ТОЛ-такси на годишна база е към 1000 лева за автобус.
Основната функция на училищните автобуси е да превозват ученици от населеното място до училище и обратно.
Малък е броят на ученическите автобуси, които преминават през магистрали и през тол-пунктове.
Но! Точно те са използваните превозни средства за участие на учениците в състезания, конкурси и социални прояви. Което е и другата важна функция на тези автобуси.
На някои места автобусите са предоставени на общините за стопанисване и поддръжка. Там е уместно да се приеме заплащането на таксите от бюджета на общините.
Във всички други случаи, когато автобусите са изцяло ангажимент на училището е разумно, смислено и отговорно средствата за допълнителните такси да бъдат опростени или целево поети от държавата.