Отраслов съвет за тристранно сътрудничество в областта на средното образование – 20.02.2020

0
1894

На 20 февруари се проведе отраслов съвет за тристранно сътрудничество в областта на средното образование. Разгледани бяха проектите на новите за 2020 година Национални програми на обща стойност 1 117 450 лева. Освен добре познатите програми, има и няколко нови – за училищните и обществените библиотеки; за създаване на по-добри условия за комуникация с родителите; модул за безопасност на движение по пътищата.

Обсъден бе състав на работна група за разработване на проект на Колективен трудов договор . От СРСНПБ в комисията са Величка Таседжикова – Директор на 70 Основно училище в София; Катерина Василева – Директор на ОУ „ Екзарх Антим“ – Пловдив и Петя Йосифова – Директор на 48 ДГ „Братя Грим“- София.

Бе представена информация за платформата за провеждане на НВО и ДЗИ и ще бъдат проведени конкретни обучения за попълването на информацията в нея.