Обществена дискусия „Възможности и предизвикателства при въвеждане на задължително предучилищно образование за 4 годишните деца“

0
1203

На 6 февруари омбудсманът доц. д-р Ковачева организира обществена дискусия „Възможности и предизвикателства при въвеждане на задължително предучилищно образование за 4 годишните деца“. В срещата взеха участие министър Вълчев, министър Сачева, директори от СРСНПБ и СДСОРБ,РЦПППО, представители на МОН, на неправителствени организации, на академичните среди, на родителски организации, психолози, учители и директори на детски градини. Целта на срещата беше да се изслушат всички гледни точки, да се споделят всички предизвикателства и тревоги. Въвеждането на задължителното предучилищно образование ще бъде финансово обезпечено, като са осигурени средства за построяване на нови детски градини за подобряване на достъпа до предучилищно образование както в малките населени места, така и в големите градове. Предвиден е отлагателен период от две години за столицата, предвид големия недостиг на места в детските градини. Държавата е осигурила финансиране на основните разходи, както и допълнително финансиране за покриване на таксите на деца от социално слаби семейства. Инвестицията в образование е с най-висока възвръщамеост.

Въвеждането на задължителна предучилищна подготовка за 4 годишните деца гарантира правото на всяко дете на достъп до предучилищно образование, пълноценно физическо, интелектуално, нравствено, естетическо и социално развитие чрез игра и допринася за качествената психологическа подготовка на децата за училище.