Компетентността на директора при издаване на вътрешноучилищни актове – квафиликационно обучение на СРСНПБ – Бургас

0
1379

На 05.02.2020 Областната организация на СРСНПБ – Бургас проведе 2 важни събития от календара на дейностите. Отчетно-изборно събрание и квалификационно обучение на членовете.
Темата на обучението бе „Компетентността на директора при издаване на вътрешноучилищни актове“.
Лектор – адв. Янко Янков.

Изключително полезно, навременно и целенасочено обучение.

Огромна благодарност към адв. Янков!