Изборът на учебниците е свобода и отговорност на учителите

0
2239

Колеги директори,

Както прекрасно знаете, според нормативната уредба ние сме хората, задължени да осигурят законосъобразното и успешно прилагане на държавната политика в сферата на средното образование. Не само законът, но и многобройните подзаконови актове, заповеди и писма на Министерството на образованието ни възлагат редица отговорности.

В момента има сериозен казус, има проблем, свързан с опит за намеса в избора на учебници. Проблемът не е създаден от нас и тези, които го създадоха, трябва да дадат своите отговори. Но този проблем е свързан с доверието към нас и нашата работа, с доверието към учителите и избора на учебници, който те предстои да направят.

Затова нека отговорим по най-правилния начин – нашата задача не само в този момент, но и всеки ден е да изпълняваме задълженията си компетентно и отговорно.

Знаем, че ЗПУО даде свободата, но и сериозния ангажимент на учителите да избират по кой учебник да преподават. Важно е в този избор да бъде отчетено становището на Обществения съвет, тоест на родителите.

Естествено цялата организация пада върху нас, директорите. За нас остава нелеката задача за правилно провеждане на всички процедури и за недопускане на каквото и да е вмешателство в избора на учителите – от страна на издатели, синдикални лидери или които и да било трети лица. Защото накрая за всеки недостатък или съмнение в процедурите ще сме отговорни ние.

Моля ви, в създалата се ситуация да проявите още по-засилена бдителност и професионална отговорност, за да не допуснем пропуск, натиск или опит за неправомерно влияние при избора на учебници.

Ако установим или забележим нередност, преди всичко в наши ръце е да осъществим нужния контрол и да вземем всички мерки за препятстване на недопустими влияния върху свободния избор.

Призовавам Ви да намалим емоциите и да продължим да вършим отговорната си работа.

Ние, директорите, сме стабилният гарант за устойчивост и сигурност в системата. Нека да бъдем на висотата, която обществото очаква от нас.

Нека да покажем, че българските училища се ръководят от почтени и компетентни професионалисти.