Отраслов съвет към МОН – 22 януари 2020 година

0
1583

На 22 януари 2020 година се проведе редовно заседание на отрасловия съвет към МОН.

Представена бе информация за изпълнение на проектите, финансирани по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“; развитието на иновациите в образователните институции. Представен бе и план за дейността за квалификация на Националния център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти в Банкя.

Разгледана бе политиката на МОН за задължително обхващане на 4-годишните деца в предучилищното образование. СРСНПБ изрази категорична подкрепа за предприемане на всички обединяващи дейности сред социалните партньори и сред образователните институции за успешното прилагане на обхват за 4-годишните в детските градини.

СРСНПБ предложи да се вземе решение за промени в ЗПУО, които да дадат възможност на детските градина да бъдат иновативни (сега е възможно да са само училищата).

СРСНПБ настоя пред МОН за по-бързо възстановяване на дейността на регистъра за дипломи, както и да бъде изпратена информация до КАТ за необходимите документите при участие в шофьорски курсове – сега и при завършен първи гимназиален етап.

СРСНПБ настоя за създаване на приоритетна квалификационна програма за новоназначени директори към Центъра на МОН в Банкя.