Красимира Благоева: Училището трябва да е притегателен център за общността

0
1352

Красимира Благоева е директор на Основно училище “Васил Левски” в с. Караджово, област Пловдив от 19 години.

Основно училище “Васил Левски” е партньор на “Заедно в час” от 2013 година насам. Кои според Вас са най-ценните аспекти от това дългогодишно партньорство?

Функция на основното училище е да обхване всички деца в задължителна училищна възраст. Тази задача се оказва не много лека, имайки предвид разнообразието от житейски приоритети и ценности в общността. Независимо от това, училището трябва да гарантира правото на качествено образование и развитие на знания и умения, които да подпомогнат успешната реализация и превръщането на учениците в бъдещи активни граждани. За да стане това факт, основното училище трябва да бъде притегателен център за общността, в който отношенията и връзките между участниците в образователния процес да са изградени на основата на доверие, споделяне и зачитане на културната идентичност.

Прочетете цялото интервю с Красимира Благоева на zaednovchas.bg