Kонференция по повод национално изследване на тема „Диагностика на бърнаут синдром при педагогическите специалисти. Стратегии за справяне с хроничния стрес на работното място.“

0
2981

На 17 декември в Ректората на ПУ „Паисий Хилендарски “ гр. Пловдив се състоя конференция по повод национално изследване на тема „Диагностика на бърнаут синдром при педагогическите специалисти. Стратегии за справяне с хроничния стрес на работното място.“ Националното изследване е финансирано от МОН и е възложено за реализация на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. В конференцията взеха участие инж. Таня Михайлова – зам.-министър на образованието и науката, проф. дпн Румяна Танкова – зам. ректор на Пловдивски университет, проф. Владимира Ангелова – декан на Педагогически факултет, началници на Регионални управления в страната, д-р Юлиян Петров – председател на КТ“ Подкрепа“, Катерина Василева и Красимира Благоева – членове на УС на СРСНПБ, преподаватели във ВУЗ, експерти, учители и студенти.