Отраслов съвет за тристранно сътрудничество в МОН

0
1652

На 10.12.19 г. се проведе редовно заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в МОН, на което беше представена информация за изпълнение на проектите, финансирани по ОП „НОИР“. На следващото заседание ще се представи отчет и подробен анализ.
Отрасловият съвет прие промените в Наредба № 4 от 2017 г. за нормиране и заплащане на труда за увеличение на заплатите на педагогическите специалисти с 18%.
Ще бъде сформира работна група, която да подготви и актуализира картите за атестиране.