Работна среща с директори – членове на СРСНПБ от община Габрово

0
2098


За важната роля на директорите за по-добрите резултати на учениците и възможностите за позитивна комуникация в учебните заведения.
За новостите в прилагането на вътрешноучилищната квалификация и гъвкавото прилагане на нормативната уредба в системата ни.

Срещата бе организирана от Цветана Кюмюрджиева – общински председател на СРСНПБ Габрово. Взеха участие Георги Маринов – началник на РУО – Габрово, експерти от РУО – Габрово, Лазар Додев – от дирекция „Квалификация и кариерно развитие”на МОН, Янко Янков – юридически съветник на СРСНПБ, Диян Стаматов – председател на СРСНПБ.