Становище на СРСНПБ относно писмо на МОН за ползване на платен отпуск при изпълнение на ангажименти по Еразъм+ и обучения извън страната

0
2858