Глобални инициативи на СРСНПБ 2000-2014 година

0
783
  1. ЗАПАЗВАНЕ НА ЗДРАВНИТЕ КАБИНЕТИ В УЧИЛИЩАТА И МЕДИЦИНСКИТЕ СЕСТРИ.
  2. ДИФЕРЕНЦИРАНО ЗАПЛАЩАНЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ.
  3. НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ОПТИМИЗИРАНЕ НА УЧИЛИЩНАТА МРЕЖА – МЯРКА „БЕЗ СВОБОДЕН ЧАС“.
  4. НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ОПТИМИЗИРАНЕ НА УЧИЛИЩНАТА МРЕЖА – МЯРКА „ИЗПЛАЩАНЕ ОБЕЩЕТЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА“.
  5. ДОГОВАРЯНЕ ЗАПЛАТИТЕ НА ДИРЕКТОРИТЕ ДИРЕКТНО С МИНИСТЪРА.
  6. ВЪВЕЖДАНЕ НА ВИДЕО НАБЛЮДЕНИЕ В КЛАСНИТЕ СТАИ НА УЧИЛИЩАТА.
  7. НОВ МОДЕЛ НА ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ В УЧИЛИЩАТА /ЕЛЕКТРОНИ КАРТИ/.
  8. ДА НЯМА МАНДАТНОСТ ЗА ДИРЕКТОРСКАТА ДЛЪЖНОСТ.
  9. ЗАПАЗВАНЕ ВЪЗМОЖНОСТТА НАЧАЛНИЦИТЕ НА РИО / РУО / И МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО ДА НАЗНАЧАВАТ ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА.
  10. НАМАЛЯВАНЕ ТАКСА БИТОВ ОТПАДЪК ЗА УЧИЛИЩАТА ПО ОБЩИНИ.
  11. ПОДКРЕПА НА СРСНПБ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ДЕЛЕГИРАНИ БЮДЖЕТИ В УЧИЛИЩАТА

САМУИЛ ШЕЙНИН
ПОЧЕТЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СРСНПБ
03.07.2019г.