Диян Стаматов в Добрич: Изпитите на учениците трябва да измерват умения, а не възпроизвеждания

0
884

Председателят на Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България Диян Стаматов беше на работна среща в Добрич на 03.07.2019 г.

Той коментира, че трябва да се промени целият вариант на организация, формат и съдържание на задължителните изпити. „Те да бъдат така направени, че да измерват уменията на учениците, а не възпроизвеждания, както се прави в момента в 7 и 12 клас“, заяви той.

Според него форматът на изпитите трябва да бъде променен, а заедно с това и организацията да се облекчи. Диян Стаматов посочи, че през последната година организацията е създала натоварване чрез големия брой изпити. Проблемът се състои в това, че учителите едновременно трябва да преподават и да участват в процеса на изпитите. Председателят на Съюза на работодателите беше категоричен, че е трудно едновременно да има изпити и ефективен образователен процес.

„Изпитите трябва да бъдат сведени изцяло към края на учебната година, през последните две седмици, за да може дотогава да има ефективен учебен процес“, каза той.

Диян Стаматов отбеляза, че е възможно изпитите да се дигитализират. Като плюс той посочи това, че дигитализацията позволява изпитът да не бъде задължително за цялата страна от 8 часа в даден ден. Освен това за всеки ученик компютърът ще генерира въпроси на случаен принцип.

„По този начин ще бъде предотвратен проблемът с изтичане на информация, защото въпросите са уникални за всеки един“, уточни той.

За четвъртокласниците учебната година ще бъде увеличена до 15 юни. По думите на Диян Стаматов учебният план е по-разгърнат, учи се повече, което налага увеличението на годината им с две седмици.

„Националните външни оценявания ще бъдат изведени по-късно, а не както в момента от 10 до 15 май“, каза още той.

На работната среща председателят на Съюза на работодателите коментира с директори на учебни заведения в Добрич различни теми, свързани с образованието.

Повдигнат беше въпросът относно медицинското обслужване в училищата. При целодневна организация на учебния процес има медицинско обслужване само през половиния ден, когато в дадено училище има под 600 ученици.

Диян Стаматов коментира, че проблемът със здравните грижи в българските училища е отдавна известен на институциите. За осигуряването на медицински специалисти в училищата се работи по наредба, писана преди около 20 години.

По думите му тогава едносменният режим е бил акцент, а в момента двусменният налага промяна на наредбата. Той изтъкна и факта, че има липса на среден медицински персонал.

„От друга страна възнаграждението в поликлиниките и болниците е далеч по-различно, отколкото в учебните заведения. А от друга страна те са подчинени на Здравното министерство и Общинските съвети. Въпреки това тази наредба би могла да бъде променена, за което сме инициирали работна група в Образователното министерство“, каза в заключение той.

Източник: www.dobrichonline.com