Работна среща на директорите членове на СРСНПБ от община Силистра

0
1567

На 2 юли в Силистра по покана на Валери Тодоров – общински председател на СРСНПБ – Силистра, с участието на Габриела Миткова – началник на РУО – Силистра се проведе работна среща на директорите – членове на СРСНПБ от общината.
Дискусията бе насочена около въпроси за приобщаващото образование и трудностите с група родители неспазващи препоръките на учители и директори по отношение на децата им, както и възможностите на училището за справянето с тези проблеми.
Говорихме и за ролята на електронните дневници и положителните нагласи за въвеждането им, както и за ролята на националната програма за ИКТ в системата на образованието.