Управителен съвет на СРСНПБ – Враца, 28.06.2019 г.

0
1229

Цялостна промяна във формата, съдържанието и организацията на изпитите в системата на образованието е едно от решенията от заседанието на управителния съвет на Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България. Предложенията да бъдат спешно предоставени на вниманието на МОН. Всички изпити да бъдат максимално обвързани с необходимите за днешните ученици умения. Провеждането им да бъде концентрирано максимално в края на учебната година. Предлагаме цялостна актуализация на организацията на изпитите и всичко свързано с промени в съответните наредби.
Апелираме промените да бъдат заложени още в следващата учебна година – когато има учебен процес за 4 клас вече до 15.06., както и четири нови изпити в 10 клас.
На заседанието бе взето решение за провеждане на национална работна среща на директорите от съюза на работодателите, на тема “Всичко преди старта на учебната година” на 2.09. в София.
Наред с това, отново бе обсъден проблемът за административната тежест в системата, като бе решено да бъде повторно изпратено до МОН предложението за създаване на обща единна ел. платформа, която да обединява всички сегашни. Да бъде ясно споделено с МОН силното безпокойство на директорите за възможните съществуващи рискове със сегашната разпиляност на сайтове, страници и платформи с повече от 30 пароли и входове.
Заседанието се проведе в най-модерното училище в България – СУ” Христо Ботев” в град Враца под домакинството на г-н Виктор Кръстев- директор на училището, областен председател на област Враца и заместник-председател на СРСНПБ.