Работна среща в МОН за детайлите по процедурите за въвеждане на електронните дневници

0
1257

МОН ще финансира въвеждането на ел.дневници в училищата по национална програма ИКТ от началото на 2019/2020 учебна година.
На работна среща в МОН бяха обсъдени детайлите по процедурите за въвеждане на ел.дневници.
Целево ще бъдат предоставени средства на училищата за въвеждане на ел.дневник с модул за информиране на родители.
Ползването на електронен вариант на дневник е ЛЕСНО и изключително удобно за всички – учители, родители и ръководство.
Чудесно е, че точно една година след настояването на двете работодателски организации, МОН най-напред промени Наредба 8 и разреши ползването на електронни дневници, а сега вече осигурява и средства за повсеместното им прилагане.
Това е много смела крачка към информираност на всички родители и към намаляване на административната тежест в училище.