Заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в областта на средното образование

0
1300

На 7 май в МОН се проведе редовно заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в областта на средното образование.

Приет бе Проект на Наредба за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. Наредбата е изцяло редактирана , намалена е атестационната карта; налице е възможност за обратна връзка за проведените квалификационни семинари; създава се платформа където да се направи връзка между търсенето и предлагането на учителски кадри.

Отрасловият съвет излезе с общо становище за подкрепа на учителите и ръководството на 51 СУ за противопоставяне на всички форми на агресия в училището.