Заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество, 10.04.2019 г.

0
1197

На 10 април 2019 г. се проведе редовно заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в областта на средното образование.
Беше внесена подробна информация за видовете квалификации на педагогическите специалисти в средното образование:
– по националната програма “Квалификация”- с акценти лидерството, мотицацията на учителите, подготовка на учителите по СТЕМ в Церн и Израел;
– програма “Мотивирани учители” – за компенсиране недостига на кадри по различни предмети;
– проектът за квалификацията на специалисти по ОПНОИР.
Разгледано бе предложението на психолозите и педагогическите съветници и бе взето решение за сформиране на работна група с техни представители и за стартиране на дейности за промени на КТД с включване на техните казуси.