Европа в нашия дом – дискусионна среща в Монтана, 25.03.2019 г.

0
1554

Граждански диалог на тема образование се проведе в Монтана на 25 март 2019 г. Събитието е част от Платформата за граждански диалози „Европа в нашия дом“. В рамките на форума се дискутираха националните и местни политики в сферата на образованието, както и развитието на образователната инфраструктура в населените места и ролята на европейската солидарност.
В дискусионния форум се включиха заместник-министърът на образованието и науката Деница Сачева, председателят на комисията по образование и наука и народен представител Милена Дамянова, народните представители Ирена Димова и Дилян Димитров,областният управител Росен Белчев, началникът на РУО Трайка Трайкова, кметове и председатели на общински съвети от областта, учители, директори на училища и детски градини, членове на СРСНПБ от област Монтана.
Заместник-министърът на образованието и науката Деница Сачева сподели, че правителството води последователна политика в областта на образованието. „Качественото образование и наука са единственият път към икономическото и социално добруване на нацията.Инвестицията в учителите е инвестиция в бъдещето на нашите деца. Нямаме право да губим нито едно дете по пътя на образованието и наше общо задължение е да му дадем знания, инструменти и способности да бъде успешен и свободен гражданин на България, Европа и света“, подчерта заместник-министърът на образованието и науката Деница Сачева.
Председателят на комисията по образование и наука Милена Дамянова представи проектите, които се реализират по Оперативна програма „Региони в растеж“ – модернизиране на образователната инфраструктура. Дамянова подчерта, че дискусионният форум на тема образование е с цел обратна връзка по проблемите в образованието в Монтана.
Бяха дискутирани проблеми относно: новите учебни програми, професионалното образование и връзката с бизнеса, дуалната система на обучение, неизвинените отсъствия на учениците, ролята на родителите и семейството, подкрепата за личностното развитие, иновациите в образованието, иновативните училища и други.