Обединените училища

0
897

В част от проведените срещи с директори, членове на СРСНПБ, бяха поставени въпроси за продължаването на образованието на ученици, завършили 10. клас в обединените училища.
Поставих притеснението на групата директори в разговор със заместник-министър Таня Михайлова. Според нейните думи няма място за притеснение. Тя сподели, че на началниците на регионалните управления по образованието в страната е дадена инструкция за организиране на бъдещия план-прием по начин, който да осигури продължаването на образованието на всички завършили първи гимназиален етап в обединените училища. Да бъде направена необходимата разяснителна кампания сред бъдещите десетокласници и популяризиране на възможностите им за продължаването на образованието им.
Да се даде най-желаната и благоприятна за учениците профилирана или професионална подготовка, според желанията им в районите където живеят.