Квалификационен семинар на СРСНПБ – област Пловдив

0
1190

В Пампорово от 18 до 20 март си дадоха среща над 100 директори и заместник-директори, членове на СРСНПБ от област Пловдив. Огранизатори на проявата са Катерина Василева и Красимира Благоева – членове на управителен съвет на СРСНПБ. Темите на обучението им бяха в две основни посоки:
– Статут, права и задължения на педегогичедкия и непедагогичеслия персонал според ЗПУО;
– Приобщаващото образование, училищна организационна култура.

Семинарът бе открит от началника на РУО Пловдив – г-жа Иванка Киркова. В емоционална приветствена част г-жа Киркова изказа удоволетворението си от доброто сътрудничество със СРСНПБ и изрази готовност и потребност за по-чести съвместни срещи.
В дискусията взе участие и Диян Стаматов – председател на СРСНПБ. Поставени бяха няколко важни въпроса:
– Да се работи за по-високи ставки за диференцираното заплащане на директорите;
– Да се обмисли бъдещите увеличения на заплатите да бъдат в суми, а не в проценти.