Работно съвещание с директори на учебни заведения от област Бургас

0
1761

На 10.03.2019 г. в Несебър се проведе работно съвещание с директори на учебни заведения от област Бургас. Съвещанието бе организирано от Регионално управление на образованието – Бургас и премина при следния дневен ред:

  1. Държавен план-прием за учебната 2019/2020 г.;
  2. Констатирани пропуски от извършени проверки на РУО;
  3. Изпълнение на дейности по проект „Квалификация за професионалното развитие на педагогическите специалисти“;
  4. Аспекти, изискващи специално внимание;
  5. Екипна организация на контрола;
  6. ДЗИ – сесия май/юни 2019;
  7. Консултативен съвет за професионално образование и обучение към МОН;

След приключване на официалната среща се проведе обсъждане на няколко предстоящи за членовете на СРСНПБ събития.
Водещ дискусията бе областният председател и координатор на област Бургас Весела Иванова. Въпросите, които се обсъждаха, бяха свързани с организацията и участието на директори от област Бургас, членове на СРСПБ в предстояща спартакиада на директори за 14.04.-16.04.2019 г в гр. Сандански и в предстоящо обучение за всички директори от област Бургас за 01.07.-02.07.2019 г в гр. Пловдив. Г-жа Иванова обърна внимание на всички за популяризиране и по-масово участие в мероприятията. И при двете мероприятия е планувана среща с Управителния съвет на СРСНПБ и всеки ще има възможност да постави своите въпроси към председателя или друг член на УС.
Весела Иванова обобщи информацията от допитването за новата визия на сайта на местно ниво откъм визия, достъпност, актуалност и посещаемост. Целта е сайтът да бъде по-динамичен, по-съвременен, актуален, но и сигурен. От м.май и сайтът на Съюза на местно ниво също ще бъде с нова визия.
Тя обърна внимание и на факта, че от тази година има нови Правила за номиниране и присъждане на награди към СРСНПБ като обясни, че подробна информация за всеки вид награда, условията за получаване, сроковете, необходимите документи и процедурата по избор могат да се открият в Правилата, които са публикувани на сайта на Съюза. На проведения областен съвет на 27.02.2019 всички общински председатели са запознати подробно с Правилата и сега очаква от всички предложенията за наградите.