Работна среща с директори и заместник-директори от област Велико Търново

От 11 до 13 март 2019 година в Старозагорски минерални бани РУО Велико Търново проведе работна среща. На нея присъстваха повече от 100 директори и заместник-директори на училища от областта.
Бяха разгледани следните теми:

  • представяне на добри практики, свързани с дейностите за прилагане на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователното система на деца и ученици в задължителна училищна възраст;
  • представяне на добри практики за взаимодействие на образователните институции с родителите. Роля на учителите и класния ръководител за привличане на родителите в живота на класа;
  • обсъждане на националните програми за развитие на образованието;
  • обсъждане на план за кариерното ориентиране на учениците.
    Участниците в срещата изслушаха и лекция на тема: „Интерактивни методи на обучение”.
    Лектори по някои от темите бяха експерти от МОН.
    В този период се проведе и среща с общинските председатели на СРСНПБ. На нея бе взето решение в средата на месец април във Велико Търново да се проведе обучителен семинар на тема „Техники за преодоляване на стреса”.