Становище на СРСНПБ относно проектна наредба за изменение и допълнение на Наредба 10 от 01.09.2016 г. за организациятана дейностите училищното образование

0
1296