Питане на СРСНПБ към МОН относно необходимостта от единно указание какви оценки и от кой класове се вписват в документите за завършен 7., 10. и 12. клас

0
1277