Необходимост от повече средства за психолози и педагогически съветници

0
1042

Съюзът на работодателите в системата на народната просвета в България подкрепя предложението на група психолози за повече средства за педагогически съветници от началото на 2020 година. Средствата са за участието им в екипите за подкрепа, както и за тяхната работа с ученици със специални потребност.

Позицията ни бе изразена по време на последното заседание на Отрасловия съвет към МОН.

Директорите на училищата и детските градини категорично настояваме за детайлното позициониране на психолозите и педагогическите съветници в образователната система, както и за точното конкретизиране на професионалните им ангажименти.

В краткосрочен план средствата за годишна издръжка на деца и ученици със СОП е добре да бъдат приоритетно завишени, за да бъде по-спокойна финансовата подкрепа на тази група специалисти. Само по този начин директорите могат да бъдат уверени в назначаването на такива специалисти.

Всяка образователна институция има крещяща потребност от висококвалифицирани и адекватно заплатени съветници и психолози.