СРСНПБ – област Пловдив организира обучение по темите „Публична комуникация и презентационни умения“

0
1716

Областната структура на Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България (СРСНПБ) – Област Пловдив ежегодно по традиция организира и координира провеждането на обучения (квалификационни семинари) за директори и заместник-директори на училища и детски градини с цел повишаване на професионалната квалификация на членовете на Съюза.

В периода 06 ноември 2018 г. – 08 ноември 2018 г. в СПА хотел „Орфей“, град Девин директори и заместник-директори, членове на Съюза от Област Пловдив, бяха обучени по темите „Публична комуникация и презентационни умения“ (за директори и заместник-директори на училища) от доц. Юри Янакиев и „Стратегии на сътрудничество между учители и родители“ (за директори на детски градини) от доц. Елена Събева.

Предизвикателствата и възможностите пред публичното образование бяха представени от Стефан Стоянов, Заместник-кмет “Oбразование, бизнес развитие, европейски политики и международно сътрудничество”, Община Пловдив на среща-дискусия с присъстващите.

Гости на квалификационния семинар бяха Донка Щилянова, Началник на Отдел „Образование“, Община Пловдив и Озден Мурадова, Главен експерт от Отдел „Образование“, Община Пловдив.