Управителен съвет на СРСНПБ, 22.02.2019 г., София

0
1653

На 22.02.2019 година в 119 СУ„Академик Михаил Арнаудов“ – София се проведе редовно заседание на УС на СРСНПБ. Разгледани бяха следните теми:
– Гласуван бе мандат на представители от СРСНПБ по провеждане на преговори
за промени в КТД;
– Приети са правилата дейността на УС нс СРСНПБ;
– Избран бе състав на Комисия по жалби към УС с председател Надежда Николчева и членове Красимира Благоева, Маня Върбанова;
– Утвърдени бяха ред и правила за провеждане на III Спартакиада на директорите в Сандански на 14, 15, 16 април 2019;
– Прието бе становище на СРСНПБ по проекта на изменение на Наредба 10;
– Определени бяха правилата на СРСНПБ за определяне на награди за активна дейност на членове на СРСНПБ;
– Следващото заседание на УС на СРСНПБ ще бъде на 14, 15, 16 април в Сандански.

Диян Стаматов
Председател на УС на СРСНПБ