Kвалификационен семинар на столичната организация на СРСНПБ

0
1011

В периода от 9 до 11 февруари 2019 година Столичната организация на СРСНПБ проведе квалификационен семинар в гр. Струмица, Република Северна Македония.

Темите на семинара бяха:

Административните актове на директора на образователната институция по чл. 259 от ЗПУО.

Ефективното лидерство – теория и практика.

Участниците бяха запознати с отговорностите си като административен орган като директори от адв. Янко Янков, a проф. Янка Тоцева поведе тренинг, свързан с успешното лидерство на директорите.